Apa Keutamaan Menuntut Ilmu ?

apa keutamaan menuntut ilmu

Apa Keutamaan Menuntut Ilmu Yang Harus Kita Tahu ?

Saat Kyai Haji Abdul Salam Mujib yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Al khoziny menerangkan kitab Kifayatul Atqiya, Beliau bertanya apa keutamaan menuntut ilmu, lalu mengatakan bahwa manusia yang belajar satu bab ilmu lebih baik daripada shalat 100 rokaat

Imam Syafi’i juga pernah mengatakan tentang ilmu yaitu; mencari ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada salat sunnah Continue reading

Adab Menuntut Ilmu

 

Di dalam kitab tafsir fahrurrozi atau yang biasa dikenal sebagai kitab mafatih Al ghaib beliau menuliskan tentang adab-adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu itu disarikan dari surat Al Kahfi ayat 66 yang berisi tentang kisah nabi Musa yang berguru kepada nabi Khidir.

Setidaknya ada yang ditulis oleh Beliau tentang adab menuntut ilmu:

  • Pertama Mengabdi Kepada Guru

Syarat menuntut ilmu yang pertama adalah mengabdi kepada guru. Di dalam surat Al Kahfi tersebut telah disebutkan bahwa Musa meminta izin kepada Nabi Khidir untuk berguru kepadanya.

Maka begitu lah kita sebagai seorang murid meminta izin atau mengikrarkan diri mengabdi dan menimba ilmu kepada Sang Guru. Continue reading

Hikmah Kisah Mencintai Anak – Anak

hikmah mencintai anak anak

Hikmah Kisah Mencintai Anak – Anak Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran

paudmutitu – Suatu saat Ali Bin Abi Thalib sedang duduk – duduk bersama Rasulullah sampai datanglah seseorang kepada Baginda Nabi Saw yang mengadukan tentang masalahnya.

“Ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah SWT untukku sebab dosa besarku ya rasul.” Kata lelaki yang baru saja datang kepada nabi. Ia berkata sambil menangis dan menundukkan badannya. Continue reading

Sifat Dermawan Rasulullah Saw

sifat dermawan rasulullah saw

Beberapa Kisah Dan Sifat Dermawan Rasulullah Saw

Dalam banyak riwayat telah disebutkan sifat dermawan Rasulullah Saw. Rasulullah tidak segan – segan untuk memberikan ketika orang meminta sesuatu kepada beliau.

dan berikut diantara kisah tentang kedermawanan baginda Nabi Saw :

#Pertama : Rasulullah Memberikan Apapun Yang Diminta

Dari Jabir radhiallahu ‘anhu berkata, “Tidaklah pernah sama sekali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diminta suatu (harta) lalu beliau berkata tidak.” (Muttafaq Alaih) Continue reading

Kisah Nabi Syu`aib

kisah nabi sy`aib

Kisah Nabi Syu`aib Dan Kaumnya

Nabi Syu`aib Alaihi Salam diutus oleh Allah SWT sebagai nabi bagi kaum Madyan. Diperintahkannya agar berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah Allah Ta`ala dan tidak menyekutukannya.

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan nabi Syu`aib untuk mengajak kepada kaumnya berbuat adil dan jujur. Sebab saat itu, masyarakat disana seringkali mengurangi takaran dan timbangan dalam bermuamalah. Hal tersebut tentu dapat merugikan orang lain. Continue reading